"Pridružite se nam! Skupaj bomo gradili nove zgodbe"

V podjetju Akustika Group smo zavezani k neprestani rasti in razvoju, zato so samoiniciativni, motivirani in izzivov željni posamezniki vedno dobrodošli, da se nam pridružijo!

Vabimo vas, da izpolnite spodnji zaposlitveni obrazec. Ko bomo imeli prosto primerno delovno mesto, vas bomo povabili na razgovor.

Prijazno vabljeni!
  Vpiši ime in priimek
  Vpiši naslov
 
  Vpiši e-naslov E-naslov ni pravilen
  Vpiši telefonsko številko
  Vpiši telefonsko številko
  Vpiši datum rojstva (dd.mm.llll, npr. 09.02.1987) Napačen format datuma (dd.mm.llll, npr. 09.02.1987)
   Izberi svoj spol 
 
  Vpiši svojo izobrazbo
   Izberi delovno mesto
   Vpiši svoje delovne izkušnje 
 
 
 


 
 
 
Potrjujem, da so navedeni osebni podatki resnični. Izrecno soglašam, da Akustika group d.o.o moje osebne podatke uporablja za obdelavo in izjavljam, da sem seznanjen ter soglašam z namenom obdelave teh osebnih podatkov, to je v namene selekcijskega postopka.
Z izjavo se morate strinjati
Izrecno soglašam s prejemanjem komercialnih elektronskih sporočil s strani Akustika group d.o.o na moj elektronski naslov. Na prejemanje vseh navedenih elektronskih sporočil se bom lahko kadarkoli odjavil po elektronski pošti ali preko povezave. Ravno tako soglašam z namenom obdelave mojih osebnih in kontaktnih podatkov v namene raziskovanja trga ter pošiljanja ponudb.
Z izjavo se morate strinjati
Akustika group d.o.o kot upravljavec vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vse osebne podatke (kot npr. fotografija, prošnja, CV itd.) bomo izbrisali takoj, ko njihova hramba ne bo več potrebna za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Zavezujemo se, da bomo zbrane osebne podatke uporabili izključno v dovoljene namene ter v dovoljenem obsegu in da jih ne bomo v nasprotju z veljavno zakonodajo uporabili zase ali za tretjega in ne sporočili tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov ter lahko od upravljavca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov.