Kompas international d.d. - Pogoji varovanja zasebnosti

POGOJI VAROVANJA ZASEBNOSTI KOMPAS INT D.D.
1. Uvod
Skladno z uveljavitvijo Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) z dnem 25.5.2018 in veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov je tudi upravljavec/družba KOMPAS INT d.d. poskrbela za skladnost poslovanja ter ga uskladila na normativni in izvedbeni ravni.
Uskladitev s predpisi s področja varstva osebnih podatkov zajema predvsem zagotavljanje zaupnosti, dostopnosti in celovitosti osebnih podatkov, ki se izkazuje tudi z doslednim zagotavljanjem uresničevanja pravic posameznikov kot so pravica do informiranosti, dostopa do osebnega podatka, popravka, izbrisa, omejitev obdelave, prenosljivosti, ugovora, neavtomatizirano sprejete odločitve, pritožbe nadzornemu organu, umika soglasja k obdelavi.
Za morebitna vprašanja povezana z obdelavo osebnih podatkov posameznika in uresničevanjem pravic na podlagi veljavnih predpisov se lahko posameznik obrne na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
2. Upravljavec
Upravljavec osebnih podatkov je družba KOMPAS INTERNATIONAL turistična in trgovinska družba d.d., Vojkova cesta 58, Ljubljana, mat.št.: 5255171000, dav.št.: SI 82371776 (v nadaljevanju KOMPAS INT d.d.), ki zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke (ime, priimek, telefonska številka, e-pošta, trr, d.št., termin letovanja) skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov:
- na pogodbeni podlagi skladno s SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA DRUŽBE KOMPAS INT D.D. (»Nerezine, Pelegrin«) za namene sklenitve rezervacije, skladno z zakonsko predpisanimi roki in roki, ko se lahko sodno uveljavljajo pravice iz naslova pravnih poslov;
- na zakonski podlagi za namene izdaje računov (npr. Zakon o DDV) na podlagi rezervacij/pogodbe ter za namene reševanja reklamacij na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov ter morebitne druge pravne zahtevke, skladno z zakonsko predpisanimi roki za uveljavljanje pravic;
- na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah za namene neposrednega trženja, z obveščanjem o akcijah, znižanjih in drugih ugodnostih, vse do preklica, ki je omogočen v vsakem sporočilu.
Osebni podatki, ki jih upravljavec zbira na podlagi zgoraj navedenih namenov, pravnih podlag in za dovoljeno obdobje hrambe oz. do odstopa od pogodbe ali do preklica, bodo shranjeni v elektronski ali fizični evidenci osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane ter do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe upravljavca.
Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.
3. Obdelava s tretjimi osebami
Obdelava osebnih podatkov se vrši tudi s pogodbenimi obdelovalci (Booking posredovanje, izvedba storitev, zunanja IT podpora in zunanja računovodska služba) itd., s katerimi je upravljavec sklenil ustrezni pisni dogovor o obdelavi osebnih podatkov skladno z zakonitimi nameni, ki so opredeljeni v Pogojih varovanja osebnih podatkov. Upravljavec osebne podatke hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
4. Pravice posameznikov
Pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi ima posameznik pravico do informiranosti, dostopa do osebnega podatka, popravka, izbrisa, omejitev obdelave, prenosljivosti, ugovora, neavtomatizirano sprejete odločitve, pritožbe nadzornemu organu, umika soglasja k obdelavi, zato lahko piše na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Poleg zahtevka za uveljavljanje pravic lahko posameznik zastavi tudi dodatna vprašanja, vezana na obdelavo osebnih podatkov.
5. Pravica do pritožbe
Če posameznik še vedno meni, da so mu kršene pravice na podlagi predpisov o varstvu osebnih podatkov, ima pravico do pritožbe pri nacionalnemu nadzornemu organu, Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
6. Veljavnost in sprememba pravil
Pogoji varovanja zasebnosti so veljavni od 1.6.2018 in ter so dostopni na spletni strani upravljavca
www.akustikagroup.si/kompas-international/pogoji-varovanja-zasebnosti. Lahko se spreminjajo skladno s spremembami predpisov in sledenjem najboljšim praksam.
Ljubljana, 1.8.2018