O podjetju


Akustika group d.o.o.

Glavna dejavnost podjetja Akustika Group d.o.o. še zmeraj temelji na dejavnosti, s katero je podjetje začelo v letu 1991, to je uvoz, prodaja in servis mobilne telefonije ter sklepanje naročniških razmerij družbe Telekom Slovenije. Svojim strankam v poslovalnicah Akustika group d.o.o., v  Domžalah in Jaršah pri Domžalah, nudimo strokovno svetovanje, kvaliteten servis in montažo tudi na področju avtoakustike, dodatne opreme za avtomobile (navigacija, alarmi, prostoročno telefoniranje in drugo), avdio ter druge tehnične opreme. Smo pooblaščeni posrednik družbe Telekom Slovenije d.d., za katero opravljamo vse veljavne storitve.

Akustika Group d.o.o. uvaža, montira in servisira tudi varnostne sisteme SmokeCloak. Naši strokovnjaki varnostne sisteme vgrajujejo tako v Sloveniji, kot v tudi v tujini.

Pomembna dejavnost Akustike Group d.o.o. je tudi oddaja in prodaja nepremičnin. S to storitvijo smo razširili svojo ponudbo in razširili krog naših strank.

 

 

 

Osnovni podatki podjetja:

Davčna št.: SI40034046
Matična št.: 5580960
Št. reg. vložka: 1-13683/00
Datum spremembe: 17.12.2004 SRG 2004/11198
Osnovni kapital družbe: 181.753,56 EUR

 

 

 

 

Okoljska odgovornost, ravnanje z odpadno električno ali elektronsko opremo in odpadnimi baterijami in akumulatorji


Okoljska odgovornost

Podjetje AKUSTIKA GROUP d.o.o. po načelu razširjene proizvajalčeve odgovornosti svoje obveznosti, ki izhajajo iz evropskih direktiv 2002/96/EC in 2006/66/EC, »Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi« (Ur.l. RS, št. 55/2015) in »Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji« (Ur.l. RS, št. 3/2010, 64/2012, 93/2012) izvaja v okviru skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi baterijami in akumulatorji podjetja TRIGANA d.o.o.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Simbol prečrtanega zabojnika na izdelku, njegovi embalaži ali v navodilih za uporabo pomeni, da naprave ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke in da je bila dana v promet po 13. avgustu 2015. Vaša dolžnost je, da jo oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadno napravo ali aparat lahko oddate tusi trgovcu ali distributerju neposredno ob nakupu podobnega izdelka. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.

Ločeno zbiranje in reciklaža OEEO preprečujeta negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogočata predelavo materiala iz katerega je slednji izdelan, prihranek energije in naravnih virov.

V kolikor je izdelek, ki ga želite zavreči še delujoč, ga oddajte v enem izmed centrov ponovne uporabe. S tem mu boste podaljšali življenjsko dobo in preprečili, da bi predčasno končal med odpadki.

Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji

Simbol prečrtanega zabojnika na baterijah in akumulatorji, embalaži ali v navodilih za uporabo pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke. Vaša dolžnost je, da jih oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje nevarnih odpatkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadne baterije in akumulatorje lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju, brez obveznosti ponovnega nakupa. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.

Kontakni obrazec

 

PE Domžale

Ljubljanska 73
1230 Domžale

Mobitel: (031) 555 333
E-mail: domzale@akustikagroup.si

Odprto: 8.00 - 19.00
Sobote: 8.00 - 12.00
Nedelje in prazniki: Zaprto

 

PE Jarše

Kamniška cesta 24
1235 Radomlje

Mobitel: (041) 988 988
E-mail: jarse@akustikagroup.si

Odprto: 8.00 - 19.00
Sobote: 8.00 - 12.00
Nedelje in prazniki: Zaprto

041 988 988 | info@akustikagroup.si