Pogled 360 logo Pogled 360 logo

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja Spletne trgovine Akustika Group

Splošna določila opredeljujejo pravna razmerja med prodajalcem, podjetjem AKUSTIKA GROUP d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI40034046, Matična št.: 5580960000, in kupcem, ki je lahko fizična ali pravna oseba ter opredeljujejo uporabo spletne strani Spletna trgovina Akustika Group (v nadaljevanju: STAG), ki je dostopna na strani http://www.ag-trgovina.si. Za uporabo STAG mora uporabnik soglašati z vsebino splošnih pogojev.

V primeru spremembe Splošnih pogojev poslovanja Spletne trgovine Akustika Group je prodajalec dolžan pravočasno obvestiti vse kupce.

1. Varnost osebnih podatkov

Kupec se strinja, da AKUSTIKA GROUP d.o.o. zbira, uporablja in obdeluje osebne podatke na uporabniškem računu kupca. AKUSTIKA GROUP d.o.o. se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupca rokoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) in jih bo uporabljal in obdeloval izključno z namenom izboljševanja in uvajanja novih storitev v STAG.

Varovanje osebnih podatkov je podrobno opredeljeno v sklopu Varnost osebnih podatkov uporabnikov STAG. Več o varnosti osebnih podatkov.

2. Naročanje

V STAG so kupcu na voljo izdelki iz kataloga izdelkov STAG, ki so razvrščeni v blagovne skupine. Za enostavnejše iskanje izdelkov je kupcu na voljo iskalnik, ki išče izdelke. S potrditvijo v treh korakih kupec odda naročilo. V rubriki »Moji nakupi« ima kupec možnost oddano naročilo pregledati in razveljaviti, vendar le dokler ima naročilo status »ni obdelano«. Odstop kupca od naročila brez posebnega razloga se obravnava v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVpot), za fizične osebe oziroma v skladu z veljavnim Obligacijskim zakonikom (v nadaljevanju OZ), za pravne osebe.

3. Cene izdelkov in plačilo

Vse cene izdelkov so v evrih in vsebujejo DDV. Cene ne vsebujejo stroškov poštnine. Kupec plača blago po cenah, ki veljajo na dan, ko je bilo naročilo oddano. Objavljene cene veljajo za nakup v spletni trgovini in se lahko razlikujejo od cen v trgovinah Akustika Group.

4. Dostava

STAG vrši dostavo preko dostavljalca Pošta Slovenije d.d. (v nadaljevanju: dostavljalec), kupljeno blago je dobavljivo običajno v petih (5) delovnih dneh, če ni drugače označeno. Če kupca v času dostave ni doma, lahko naročene izdelke prevzame v skladu z navodili dostavljavca. V primeru, da se rok dostave nepričakovano podaljša, vas bomo obvestili preko telefona ali e-pošte.

V STAG želimo ugoditi vsem kupcem, zato kupljeno blago dostavimo na njihov naslov kamorkoli v Sloveniji.

Stroški poštnine do višine naročila v vrednosti 75,00 EUR znašajo 5,00 EUR, nad 75,00 EUR pa je poštnina brezplačna.

Pri plačilu kupnine po povzetju pri dostavljalcu s POS terminalom se kupcu zaračuna provizija, ki jo dostavljalec zaračuna v imenu banke ponudnice storitve plačevanja preko POS terminala, razen pri plačilu z gotovino.

Osebni prevzem je možen v poslovalnici Akustika Group Jarše in Domžale za vse izdelke razen kamp opreme. Osebni prevzem kamp opreme je možen v poslovalnici Akustika Group Jarše. Izdelki, ki so izbrani za osebni prevzem se rezervirajo za obdobje 7 dni. V primeru, da stranka blaga ne prevzame ga upravljalec STAG vrne v redno prodajo v poslovalnici in v STAG.

5. Ravnanje z blagom

Po zakonu o Zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo po načelih dobrih higienskih navad, osnovanih na sistemu HACCP v trgovinski dejavnosti, ki opredeljujejo, da mora biti pot takšnih izdelkov do kupca neprekinjena.

6. Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Skladno z Uredbo o električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015) vas obveščamo, da lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo prepustite nam. Odpadna električna in elektronska oprema, ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme (EEO) enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne električne in elektronske opreme pa je enako številu kosov dobavljene EEO.

7. Garancija

V kolikor izdelku pripada garancija za določeno časovno obdobje skladno z ZVpot, jo bomo priložili izdelku, izpolnjeno in ožigosano.

8. Pritožbe in reklamacije

Vsako pritožbo in reklamacijo bomo obravnavali v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko sporočite na e-naslov narocila@akustikagroup.si oziroma na telefon +386 31 785 666.

9. Odgovornost za stvarne napake

Kot ponudnik, se zavezujemo izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarjamo za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Kupec lahko kot potrošnik uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če nas o napaki obvestite v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, a najkasneje v roku dveh let odkar je bilo blago izročeno.

10. Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Kupec lahko v roku 14 dneh od prevzema blaga odstopi od pogodbe skladno z določili 43., 43.a, 43.b, 43.c, 43.d, 43.e, 43.f, 43.g členi ZVpot. Svoj odstop od pogodbe mora pisno sporočiti na naslov AKUSTIKA GROUP d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana ali na e-naslov narocila@akustikagroup.si na odstopnem obrazcu, ki je na voljo tukaj. Ob odstopu od pogodbe kupcu ni potrebno navesti razloga za odstop od pogodbe. Strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je le strošek vračila blaga. Ne podajamo blaga, ki ga ni moč vrniti po pošti. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Kupec mora vrnjeno blago vrniti podjetju najkasneje v 30 dneh od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, z originalno embalažo. Prodajalec bo kupnino vrnil kupcu najkasneje v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu oz. po prejemu vrnjenega izdelka (kupnina bo vrnjena z enakim plačilnim sredstvom in zaradi tega ne nosite nobenih stroškov). Možnost odstopa od pogodbe oziroma vračila izdelkov ne velja v primerih kot jih določa veljavni ZVpot.

11. Postopek izvedbe naročila ter sklenitev in hramba pogodbe

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je v spletni trgovini Akustika Group sklenjena, ko kupec na elektronski naslov prejme podatke o potrditvi naročila. Od tega trenutka so vse cene s podatki in drugi pogoji fiksirani in veljajo za obe pogodbeni stranki. Kupoprodajna pogodba (prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca, kjer jo kupec lahko zahteva s sporočilom na el. naslov: narocila@akustikagroup.si ali z vlogo na sedež prodajalca. Svoja naročila/pogodbe lahko kupec preverja tudi na svoji povezavi »Moj profil«, kjer so naročila tudi hranjena in vedno dostopna kupcu.

12. Postopek nakupa za Pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da v primeru, ko želite izdajo računa na podjetje, sprejmete Splošne pogoje poslovanja tudi v delu, ki velja za podjetja in sprejemate, da v tem primeru ne velja možnost odstopa od nakupa brez navedenega razloga v roku 14 dni od prejema blaga ter jamstvo za stvarne napake kot sicer velja za fizične osebe skladno z ZVpot.

13. Pomoč in informacije

Za pomoč in dodatne informacije sta kupcu na voljo e-naslov narocila@akustikagroup.si in telefon +386 31 785 666.

14. Izvensodno reševanje sporov

AKUSTIKA GROUP d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15) obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/odr.

15. Registracija

Za uporabo STAG je priporočljivo opraviti registracijo uporabniškega računa. Uporabniški račun posameznega registriranega uporabnika STAG (v nadaljevanju: kupec) slednjemu omogoča:

hitrejše naročanje izdelkov - kupovanje,

pregledovanje dosedanjih nakupov - rubrika "Moji nakupi",

oblikovanje seznama priljubljenih izdelkov - rubrika "Košarica".

Kupec jamči, da so podatki v uporabniškem računu pravi in točni. Vse spremembe podatkov v uporabniškem računu je kupec dolžan dopolniti oziroma popraviti sam, in sicer v rubriki "Moj profil".

16. Končne določbe

Ti Splošni pogoji STAG pričnejo veljati z dnem 01.01.2023, s spremembami dne 1.6.2023.